SŁOWO WSTĘPU


Drodzy maturzyści i uczniowie powiatu kamiennogórskiego!
Coraz więcej młodych Polaków decyduje się na studiowanie za granicą. Oferta studiów zagranicznych często mniej obciążająca rodzinę studiującego stanowi atrakcyjną propozycję dla młodzieży, zwłaszcza z regionu dotkniętego strukturalnym bezrobociem, jak nasz. Tym bardziej, że odległości niektórych zagranicznych ośrodków akademickich (np. Drezno, Zittau, Praga) są dużo mniejsze bądź porównywalne z odległościami dzielącymi Kamienną Górę od polskich ośrodków (np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań). Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze od wielu już lat z powodzeniem studiują za granicą. Chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z dzisiejszymi uczniami LO. Na dalszych stronach prezentujemy niektórych z nich z ich opiniami o naszej szkole.

DYREKTOR 
ZSO W KAMIENNEJ GÓRZE
mgr Jacek Bruździak

Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 58-400 Kamienna Góra
Tel./FAX (+48) 75 746-26-37
e-mail: zsokamiennagora@o2.pl


WYDANO W RAMACH PROGRAMU
"Promowanie integracjii europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych - TERAZ INTEGRACJA"
Program finansowany ze środków Unii EuropejskiejZSO Kamienna Góra 2003