Sklepienia

Sklepienia gotyckie

A: Przekrój sklepienia krzyżowo żebrowego:

a żebro
c kolumna
k gurt
l zwornik (klucz sklepienia)