Sklepienia

Schematy żutów poziomych sklepien żebrowych: sklepienie przerzutowe (tzw. piastowskie)