Określenie terminów

Rzut poziomy budowli sakralnej:

1 nawa główna,
2 nawa boczna,
3 nawa poprzeczna (transept lub transsept),
4 prezbiterium (chór),
5 absyda (lub apsyda),
6 kaplica (w innym układzie tu może być także zakrystia),
7 kaplica boczna,
8 kruchta (przedsionek) boczna,
9 wieża,
10 kruchta główna,
11 chór muzyczny,

Uwaga !!! Części oddzielone przerywanymi liniami i zakreślone ukośnie kreską przerywaną (rzuty gurtów i żeber) nazywa się przęsłami.