Domanów  


Położenie geograficzne
- współrzędne geograficzne: 50°52' N 16°4' E
- województwo: dolnośląskie
- powiat: kamiennogórski
- gmina: Marciszów


Historia miejscowości
Wieś wzmiankowana w 1371 roku położona nad górnym biegiem Nysy Szalonej, na granicy Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich. Leży przy drodze krajowej nr 5 (Bolków-Kamienna Góra). W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa jeleniogórskiego.


Zabytki
We wsi znajduje się renesansowy kościół Wniebowstąpienia Pańskiego z II połowy XVI wieku przebudowany w 1677 roku i 1732. Wewnątrz resztki dekoracji sgraffitowej, renesansowy portal do zakrystii oraz barokowy ołtarz i ambona z XVIII wieku.


Atrakcje turystyczne
Gmina Marciszów w której jest położony Domanów cechuje się cechą charakterystyczną dla pasm górskich czyli występowaniem długich grzbietów położonych na pozomie 650 - 680 m npm o kierunku NW-SE oraz stoków posiadających najczęściej spadek w granicach 20 - 30. Obszar gminy jest atrakcyjny dla rozwoju różnych form turystyki tj.turystyki krajoznawczej , kwalifikacyjnej, wypoczynkowej, pobytowej i wypoczynku grupowego oraz narciarstwa zjazdowego. Piesza turystyka krajoznawcza ma wieloletnie tradycje.Przez gminę przebiegają szlaki o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Rozwój tej formy turystyki opiera się na wykorzystaniu istniejących szlaków i uruchomieniu wewnętrznych szlaków pieszych i konnych. Ponadto na terenie gminy wytyczone zostały trasy rowerowe w celu uprawiana turystyki rowerowej, a także jest planowane wieleprzedsięwzięć, mających na celu urozmaicenie turystyki. Więcej informacji na stronie Gminy Marciszów


Fotografie współczesne:

     
     
     


Zdjęcia przedstawiają kolejno:
- Wjazd do Domanowa od wsi Wierzchosławice (Bolkowa).
- Widok na Domanów od dawnej stacji pkp. W oddali wydoczny kościół.
- Dawny budynek pkp, obecnie zamieszkany.
- Drogę główną w Domanowie.
- Widok na pobliskie łąki.
- Kościół w Domanowie.
- Tablica na budynku kościoła z międzynarodowym symbolem rozpoznawczym dóbr kultury i dóbr objętych ochroną specjalną.
- Widok na cmentarz znajdujący się przy kościele, oraz mur go otaczający.
- Droga przy kościele, widok na dalszą część wsi.


Linki zewnętrzne:
     Gmina Marciszów


Źródła:
Gminy Marciszów