Zabytki

  • Jarkowice zachowały układ rozbudowy wsi łańcuchowej z bardzo licznym zespołem zabudowy. Obok dużych, wielobudynkowych zagród kmiecych, są skromne, parterowe chaty chałupników (nawet drewniane), a także okazałe wille i pensjonaty. Do cenniejszych należą m.in.: nr 12-mieszkanie murowane z XIX w.; nr 17-drewniano-murowana remiza OSP z początków XX w.;

  • Schronisko PTTK ,, Srebrny Potok" (nr 136) - 2 budynek drewniany z ok. 1920 r., później użytkowane jako strażnica WOP, a po 1955 r. adaptowane na schronisko turystyczne, remontowane w latach 70-80-tych.

  • Schronisko młodzieżowe (dawna szkoła - nr 26) - murowana piętrowa, z poddaszem użytkowym z ok. 1015r.;

  • Zespół Zakładów ,,Pollena" założony z budynku biurowego, murowanego z ok. 1900r.; budynku mieszkalnego, murowanego z ok. 1890 r. i hali produkcyjnej, murowanej z ok. 1910 r.;

  • Mosty na Złotnej: murowano-kamienne z 1859 r.; Ruina wapiennika z początku XIX w. w dolinie Srebrnika.