LIPIENICA


Nazwa miejscowości

Przedwojenna nazwa Lipienicy to najpierw Lindinowe, potem Lindenau i villa Lindenau. Po wojnie nazwa miejscowości brzmiała - Lipowo, ale później została zmieniona na Lipienicę.

Położenie geograficzne

Mapa

Lipienica to wieś łańcuchowa o charakterze rolniczym. Mieści się w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, gminie wiejskiej Kamienna Góra.Leży u podnóża Gór Kruczych, w południowo-wschodniej częśći gminy, niecałe dwa kilometry od Krzeszowa, na wysokości ok. 470-540 m n.p.m. Ma powierzchnię o wielkośći 519,6897 ha i zamieszkują ją 144 osoby.

Historia miejscowości

Lipienica to jedna z najstarszych wsi w okolicach Krzeszowa. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1292 roku, kiedy to została nadana przybyłym do Krzeszowa mnichom cysterskim. Pozostała ich własnością aż do roku 1810, w którym nastąpiła kasata wszystkich dóbr klasztornych. W XIV wieku wieś otrzymała od księcia świdnickiego Bolka II przywilej górniczy, ale nie ma żadnych danych o prowadzonych na tych terenach pracach wydobywczych. W XVIII istniały tu stawy rybne i cegielnia.Od XVIII wieku głównym zajęciem ludności było tkactwo, a po jego upadku w drugiej połowie XIX zaznaczył się wyraźny odpływ ludności. W połowie XIX wieku była tu szkoła z nauczycielem, dwie gospody, pracowało 66 krosien tkackich oraz ośmiu innych rzemieślników. Jeszcze w 1871 roku w Lipienicy było 70 domów.

Zabytki

Tablica pamiątkowa. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl

Widoczna na zdjęciu tablica jest poświęcona mieszkańcom Lipienicy, którzy zginęli na froncie w latach 1914-1918, czyli niemieckim bohaterom wojennym pochodzącym z Lindenau.

Ruiny kapliczki. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl Ruiny kapliczki. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl Ruiny kapliczki. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl Ruiny kapliczki. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl Ruiny kapliczki. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl Ruiny kapliczki. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl

Zdjęcia przedstawiają pozostałości po przydrożnej kapliczce, prawdopodobnie zbudowanej pod koniec XIX wieku.

Fotografie

Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Lipienica. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Lipienica. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Okolice Lipienicy. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Lipienica. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów K.Kluczyk Lipienica. Zdjęcie pochodzi ze strony www.pagaz.com.pl

Linki zewnętrzne

www.kamiennagora.net
Sołectwo Lipienica
Orły Lipienica
Trasy rowerowe
Trasy piesze
Gospodarstwo agroturystyczne "Pod gruszą"
Rozkład jazdy PKS

Źródła

www.pagaz.com.pl
www.wikipedia.pl
www.bip.gov.pl
Gmina wiejska Kamienna Góra