Historia miejscowości

Pczątki Miszkowic nie są udokumentowane, ale powszechnie znana jest wersja, jakoby już w 1012 r. miał tu zabudowę jakiś dwór myśliwski ( w miejscu późniejszej Karczmy Książęcej - stąd nazwa) czeski ks. Michał z Trutnova i Zaclera, od którego imienia ma pochodzić ich nazwa. Wiadomo natomiast na pewno, że w 1289 r. tereny te kr. Wacław II, na mocy umowy z ks. świdn. Bolkiem I Surowym, przekazał w obręb ks. świdn. Przypuszcza się, że przez jakiś czas mogła stanowić właśność krzeszowskich cystersów. Rozwijała się spokojnie do czasu wojen husyckich, które nie przyniosły jej większych szkód, skoro po 1432 r. osiedliła się tu grupa husytów przybyłych z Czech.

W XV w. w okolicy wydobywano rudę żelaza, którą przerabiano w miejcowej kuźnicy. Miszkowice stanowiły wtedy właśność hrabstwa von Schaffgotschów do 1626r.

Po wojnie 30-letniej i straceniu hr. Hansa Ulryka von Schaffgotscha, pana na Chojniku i Kowarach, właściciele wsi zaczęli się często zmieniać. W 1747 r. Miszkowice stały się własnością Kowar. Była to już bardzo duża wieś. W 1810 r. miało miejsce wydarzenie, które trwale zapisało Miszkowice w historii Niemiec. W Karczmie Książęcej spotkali sie potajemnie czołowi politycy pruscy: baron K. Stein przebywający na emigracji w Austrii i Rosji oraz przebywający w Austrii K.A. Hardenberg. Zjechali tu dla omówienia sytuacji po zwycięstwie Napoleona. Tu prawdopodobnie powstał zarys ich reformpaństwa pruskiego.

Po 1945 r. Miszkowice pozostały wsią rolniczo-przemysłową, ale początkowo utraciły funkcję letniskową. Dzięki istnieniu zakładu ,,Gambit" oraz dobrym warunkom glebowo-klimatycznym posiadają ustabilizowaną sytuację ludności.