Zabytki

  • W latach 1771-1773 kowarski mistrz budowniczy Brandt wzniósł tu barokowy, salowy kościół założony na planie prostokąta nakryty dachem łamanym z lukarnami. Elewacje z wysokimi oknami zamkniętymi półkoliście w opaskach. Do wnętrza prowadziły dwa portale w kamiennych opaskach: od południa prosty, od zachodu zamknięty półkoliście. Na osi, od wschodu dostawiono wysoką wieżę założoną na planie kwadratu, z górnymi kondygnacjami węższymi niż dolne. Wieńczył ją hełm z prześwitem. W narożach nawa i wieża akcentowane były pilastrami.

  • Dawniej we wnętrzu znajdowały się drewniane, bogato polichromowane i zdobione podobnie jak strop i ściany 3-kondygnacyjne podpory okrążające nawę. Ozdobiony sztukateriami przez Gossera i z wyposażeniem Ch.Z. Lorenza kościół w Miszkowicach uważany był za jeden z najpiękniejszych i bogatszych kościołów ewangelickich w Sudetach. Niestety, po II wojnie światowej nieużytkowany popadł w ruinę. Niebawem po kościele zostanie zapewne pusty plac, wieża i dach runęły bowiem już kilka lat temu, a we wrześniu 2004 r. rozpoczęto dalszą rozbiórkę.

  • Po drugiej stronie drogi znajduje się jednonawowy, barokowy kościół parafialny (katolicki) pw. Wszystkich Świętych - założony na planie prostokąta z półkoliście zakończonym prezbiterium. Zbudowany w latach 1727-1748 przez katolików z zachowaniem masywnej, wysokiej renesansowej wieży (dzielonej gzymsami na kondygnacje, zwieńczonej wysokim hełmem z prześwitem) oraz elewacji z portalem z d. kościoła luteran, zabranego im w poł. XVII w. Z czasów, gdy kościół służył ewangelikom zachował się ponadto otaczający kościół cmentarz i nieco płyt nagrobnych.

  • Obok kościoła murowana, piętrowa pastorówka z 1914 r. z krytym dachówką dachem łamanym z powiekami i lukarnami oraz nieznacznym ryzalitem wejściowym. Stylistycznie zbliżona do byłej bryły kościoła.

  • Najciekawszym obiektem we wsi jest bardzo zniszczona (w 1996 r. zawaliła się część budynku) tzw. karczma książęca na zboczu Książęcej Kostki. Nawet w tym stanie ciągle stanowi jeden z najciekawszych przykładów sudeckiego budownictwa ludowego. Na miejscu zamku w XVI w. zbudowano karczmę sądową, przebudowaną w drugiej połowie XVIII w. Karczma jest dwukondygnacyjnym budynkiem, do którego prowadzą zewnętrzne, obudowane schody.

  • Barkowy pałac z 2. poł. XVIII w., założony na prostokącie o 11 osiach elewacji frontowej i 5-osiowych bocznych, z wydzielonym ryzalitemwejściowym zaakcentowanym trójkątnym naczółkiem nad facjatą. Nakryty wysokim dachem łamanym. Naroża akcentowane pilastrami, okna w opaskach, skromny portal, wewnętrzna część pomieszczeń przekryta sklepieniami.