ADRESY I STRONY PRZYDATNE STUDENTOM


PROGRAMY POMOCOWE

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 622 91


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program SOKRATES
ul. Mokotowska 43
00-051 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 622 34 47
http://www.socrates.org.pl

Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ
ul. Mokotowska 43, IV p.
00-551 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 622 37 98
e-mail: youth@youth.org.pl
http://www.youth.org.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
V program ramowy badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel. 0 (prefix) 826 98 12
http://www.ippt.gov.pl/oti


STYPENDIA ZAGRANICZNE

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 617 48 47
http://www.daad.de

Fundacja Konrada Adenauera
ul. Dąbrowskiego 56
02-561 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 848 54 01

Fundacja im. Friedricha Eberta
ul. Podwale 11
02-252 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 831 78 61
http://www.festwar.org.pl

GFPS Polska – Niemcy
ul. Słoneczna 2/4
31-065 Kraków
tel. 0 (prefix) 12 656 49 24
http://www.gfps.org

Fundacja im. Friedricha Naumanna
ul. Glogera 1/27
02-051 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 823 94 57

Fundacja Aleksandra von Humboldta
e-mail: rektor@cc.uni.torun.pl
http://www.humboldt.org.pl

Stypendia francuskie
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 628 84 01
http://www.france.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Flory 9
00-586 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 848 80 55
http://www.batory.org.pl

Central European University
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 828 80 09
http://www.euruni.edu

Program Fulbrighta dla szkół
Council for International Exchange of Scholars
e-mail: cieswebmaster@cies.iie.org
http://www.iie.org/cies/

Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 0 (prefix) 22 625 69 32
e-mail: ola.augustyniak@fulbright.edu.pl
http://www.fulbright.edu.pl


URZĘDY DO SPRAW WSÓŁPRACY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Ośrodek Informacji Rady Europy w Warszawie
tel. 0 (prefix) 22 845 20 84
e-mail: info@radaeuropy.org.pl
http://www.radaeuropy.org.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
tel. 0 (prefix) 22 694 60 97
e-mail: cie@mail.ukie.gov.pl
http://www.ukie.gov.pl

Centrum Informacji Europejskiej
tel. 0 (prefix) 22 455 54 54
http://www.cie.gov.pl

Centrum Korespondencyjne Euro-Info
tel. 0 (prefix) 22 625 13 19
e-mail: euroinfo@cofund.org.pl
http://www.euroinfo.org.pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
tel. 0 (prefix) 22 520 82 00
http://europa.delpol.pl

Instytut Spraw Publicznych
tel. 0 (prefix) 22 845 68 58
e-mail: isp@isp.org.pl
http://www.isp.org.pl

FUNDACJE

Niemcy:
http://www.batory.org.pl
http://www.kas.pl
http://www.fnp.org.pl
http://www.daad.de
http://www.akson.sgh.waw.pl/-ado-maz
http://www.fundnowickiego.pl

Wielka Brytania:
http://www.kbn.gov.pl/miedzyn/2/styp.html
http://www.britishcouncil.pl
http://www.batory.org.pl
Francja:
http://www.edufrance.fr
http://www.education.gouv.fr
http://www.onisep.fr
Austria:
http://www.grantsdb.oead.ac.at
http://www.warman.com.pl/socrates
http://www.austria.org.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZELNI ZAGRANICZNYCH

Wielka Brytania:
http://www.britishcouncil.pl

Francja:
http://www.education.gouv.fr
http://www.onisep.fr
http://www.france.org.pl

Austria:
http://www.botschafttrp.at
http://www.oead.ac.at
http://www.oeh.ac.at

w górę

ZSO Kamienna Góra 2003