POLACY NA EUROPEJSKICH UCZELNIACH

Na Europejskich uczelniach Są dwie drogi studiowania na zagranicznych uczelniach. Rozpoczęcie studiowania zaraz po ukończeniu liceum, bądź wyjechanie na wymianę młodzieży z polskiej uczelni.

Głównym problemem, na który natrafiają młodzi Polacy chcący studiować za granicą, nie jest wbrew obiegowej opinii nieuznawanie polskiej matury (są wyjątki), a koszty utrzymania i ewentualnego czesnego. Można jednak skorzystać z kilku form pomocy finansowej, głównie z różnego rodzaju stypendiów.

Najpopularniejszym w naszym kraju programem stypendialnym, skierowanym do młodzieży akademickiej, jest Sokrates/Erasmus, finansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Unijny program Sokrates/Erasmus polega na współpracy między wyższymi uczelniami z państw europejskich. Przyjmuje przede wszystkim formę wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz stypendia dla studentów. Reguluje również problem zaliczania okresu studiów, odbytego w innym kraju, poprzez promowanie wprowadzenia Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Do dziś dzięki niemu uczyło się za granicą już ponad milion studentów z całej Europy. W Polsce w roku akademickim 2002/2003 z programu skorzysta 120 polskich uczelni. W roku akademickim 2001/2002 na stypendium z tego programu wyjechało z Polski 4322 studentów, w tym kilkunastu absolwentów naszej szkoły.

Aby starać się o stypendium z tego programu, należy być studentem uczelni biorącej udział w programie i mieć zaliczony przynajmniej jeden rok studiów. Już w momencie podejmowania nauki, student powinien zainteresować się ofertą stypendialną swojej uczelni, a zwłaszcza skontaktować się z uczelnianym koordynatorem Erasmusa. Pomoże on w odpowiednim ukierunkowaniu działań oraz poinformuje o kryteriach, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać o stypendium. Kryteria upoważniające do otrzymania stypendium Erasmusa, każda uczelnia reguluje we własnym zakresie, a surowość kryteriów zależy zazwyczaj od ilości chętnych.

Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus nie musi płacić za naukę w uczelni przyjmującej, a okres studiów odbytych za granicą powinien zostać uznany za integralną część nauki w uczelni macierzystej.

Przed wyjazdem warto dowiedzieć się, na jaką pomoc ze strony uczelni przyjmującej możemy liczyć, np. znalezienie mieszkania, dodatkowej pracy. Zwłaszcza, że wysokość stypendium, która zależy od decyzji podejmowanych przez poszczególne uczelnie, wynosi średnio ok. 200 euro. Nie jest to kwota, która pokryje wszystkie koszty związane z utrzymaniem za granicą.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu Sokrates/Erasmus należy szukać:

Większość absolwentów naszego liceum, korzystająca z tego programu studiuje na Europejskim Uniwersytecie Viadrina w przygranicznym Frankfurcie nad Odrą, w którym przynajmniej 30% miejsc przyznawana jest studentom z Polski. Uczelnia ta proponuje studia na trzech wydziałach prawa, ekonomii i kulturoznawstwa. Więcej informacji na ten temat należy szukać: Europa Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), D 15207 Frankfurt (Oder), tel.: 0-049 335 55 34 4444, www.euv-frankfurt-o.de.


w górę

ZSO Kamienna Góra 2003