Strona główna - Main Page
 

        Od jedenastu lat jestem nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze, w mieście liczącym ok. dwadzieścia pięć tysięcy mieszkańców. Jeszcze w czasie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim zetknąłem się ze studenckim ruchem teatralnym, pracując w Teatrze "a" działającym przy Wydziale Filologicznym UWr. Również pracę magisterską pisałem z zakresu teatrologii pod kierunkiem dra Ireneusza Guszpita. W 1990 roku, po studiach, rozpocząłem pracę polonisty w rodzinnym mieście. Zupełny przypadek sprawił, że któregoś dnia wykorzystałem swoje doświadczenia z amatorskiego ruchu w pracy z klasami przedmaturalnymi, co dało nieoczekiwane efekty artystyczne, dydaktyczne i wychowawcze.
        Dzisiaj staram się jako polonista wykorzystywać zabawę w teatr w sposób programowy i bardziej świadomy. Od roku 1992 prowadzę zespół teatralny działający w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Kamiennej Górze, a składający się w większości z moich uczniów. Dlatego też zdecydowałem się na studia w Podyplomowym Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Doświadczenia tam zdobyte wskazały mi nowe drogi poszukiwań twórczych w pracy z młodzieżą, ale jednocześnie utwierdziły mnie w przekonaniu, że droga, którą wybrałem, jest słuszna.

 
Wstecz - Previous   Dalej - Next