Najlepiej stronę oglądać w rozdzielczości 800x600.
 

Integracja pracy instruktora teatralnego
z działaniami polonisty w szkole średniej.

 
JAKA SZKOŁA?
DLACZEGO TEATR?
PRZYKŁADY ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH
Dwa teatry?
Wycinek pracy nad spektaklem pt.: "Kto się zlituje nad maturzystą?"
KILKA DOBRYCH RAD DLA ORGANIZATORÓW
PRZEDSTAWIEŃ TEATRU SZKOLNEGO

BIBLIOGRAFIA i PRZYPISY
 
    Dalej - Next