Strona główna - Main Page
 

twórców. Tylko w ten sposób można zapewnić młodym ludziom bezpieczeństwo polegające na tym, że nie będą mieli wrażenia, iż pracując nad przedstawieniem, zmarnowali czas.
 
PRZYKŁADY ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH
 
Dwa teatry?  
Punktem wyjścia do ćwiczeń jest fragment aktu III dramatu Jerzego Szaniawskiego "Dwa teatry":
DYREKTOR
To pan ? I tu mnie pan znalazł?
CHŁOPIEC
Jestem u siebie panie dyrektorze. Tym razem ja mam zaszczyt powitać pana i zapytać, czym mogę służyć?
DYREKTOR
Tutaj dopiero będzie teatr.
CHŁOPIEC
Teatr już jest tutaj od dawna.

 
Wstecz - Previous   Dalej - Next