Strona główna - Main Page
  PRZYPISY
1. Way Brian, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 1995, s.6.
 
BIBLIOGRAFIA
1. Dziedzic Anna, Drama na lekcjach języka polskiego. Warszawa 1995.
2. Hausbrandt Andrzej, Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982.
3. Hausbrandt Andrzej, Kulisy kulis. Warszawa 1989.
4. Kudliński Tadeusz, Vademecum teatromana. Warszawa 1985.
5. Nęcka Edward, Trening twórczości. Olsztyn 1992.
6. Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1978.
7. Way Brian, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 1995.
 
Wstecz - Previous Napisz do mnie.