Strona główna - Main Page
 

Praca tego typu jest bardzo dobrym wstępem do omawiania lektury Szaniawskiego, a dla instruktora bardzo dobrą "rozgrzewką" przed wspólnym tworzeniem spektaklu.
 
Wycinek pracy nad spektaklem pt.: "Kto się zlituje nad maturzystą?"
Co roku mam możliwość obserwowania uczniów powtarzających wiadomości z języka polskiego przed maturą. Z uwagi na to, że jest to materiał niezwykle obszerny, nawet najzdolniejsi uczniowie, zapamiętując kolejne fakty z historii literatury, teatru, malarstwa, wytwarzają na własny użytek pewien - sobie tylko wiadomy - system skojarzeń, często absurdalnych, wprowadzający jakiś porządek i ład w rozgorączkowane umysły. Otóż ten system skojarzeń, moim zdaniem, stanowi odrębną, bardzo oryginalną wartość estetyczną. Jest ona ciekawa ze względu na swe zaskakujące walory - oddające zawrót głowy młodego człowieka, ale jednocześnie jego poczucie humoru, mentalność, wiedzę i wyobraźnię.
Wierząc szczególnie w tę młodzieńczą wyobraźnię, przystąpiłem do pracy nad przedstawieniem. Przedstawienie to ciąg scen przygotowanych jako teatralne odpowiedzi na pytania maturalne. Z tym, że odpowiedzi te oddają raczej stan umysłu ucznia odpowiadającego na pytanie, a nie są one realizacją sceniczną dzieł klasyki polskiej.

 
Wstecz - Previous   Dalej - Next