Określenie terminów

Poziome profile elewacji:

1 gzyms podokapowy (koronujący),
2 gzyms pośredni (kordonowy),
3 cokół,