Określenie terminów

Zwornik sklepienia żebrowego (klucz)