menu
Historia

Paprotki powstały prawdopodobnie dopiero po wojne 30-letniej, ok. poł. XVII w., o czym może świadczyć pierwsza wzmianka z 1667 r. Ich dzieje wiążą się z sąsiednimi Miszkowicami, ponieważ wchodziły w obręb tej samej posiadłości, należącej wówczas do hr. von Tscherninów. Po nich stanowiły krótko królewszczyznę, a w 1747 r. zostały sprzedane Kowarom i od tego momentu do nazwy wsi dodano "Miejskie" (Stadtich)". W 1742 r. założono tu odrębną szkołę ewangelicką.

W 1765 r. wartość majątku w Paprotkach wynosiła tylko 853 talary, a mieszkało tu 13 kmieci i 30 zagrodników, w tym 8 rzemieślników.

Po 1945 r. wieś nie zmieniła się, pozostała osadą rolniczą, ale stopniowo wyludniała się.

Informacje ogólne

Położenie

Historia

Zabytki

Galeria

Linki

Źródła