Marciszów
STRONA GŁÓWNA
położenie geograficzne historia zabytki stare fotografie nowe fotografie źródła wyorzystane do stworzenia strony turystyka opis gminy


OGÓLNY OPIS GMINY MARCISZÓW

Położenie, powiązania z otoczeniem i ogólna charakterystyka.


Gmina wiejska Marciszów leży w południowej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu kamiennogórskiego pomiędzy RudawamiJanowickimi, Górami Wałbrzyskimi i Górami Kaczwskimi. Z południa na północny-zachód przecina ją Dolina Bobru, w obrębie której znajdują się największe wsie gminy takie jak: Marciszów, Sędzisław, i Ciechanowice. Pod względem administracyjnym gmina graniczy z gminą Bolków od północy, ze Starymi Bogaczewicami oraz Czarnym Borem od wschodu, z gminą wiejską Kamienna Góra od południa. W zachodniej zaś częsci gmina graniczy z gminą wiejską Janowice Wielkie. Gmina Marciszów składa się z 9 stołectw o zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu. Mieszka tu 4998 mieszkańców, zaś powierzchnia całej jednostki wynosi 8198 ha.

Gmina położona jest w obrębie ważnego międzynarodowego korytarza tranzytowego o kierunku północ południe łączącego Szczecin z Pragą poprzez przejście graniczne w Lubawce. Gmina posiada dogodne połączenie drogowe z Jelenią Góra, Kamienną Góra, Bolkowem, Wałbrzychem. Dzięki linii kolejowej mieszkańcy gminy mają dogodne połączenie z Jelenią Górą, Wałbrzychem oraz Wrocławiem, a także poprzez węzeł kolejowy w Jaworzynie Słąskiej, z całym Dolnym Śłąskiem.

Gmina Marciszów pod względem fizyczno-geograficznym, znajduje się w obszarze podprowincji Sudet i Przedgórza Sudeckiego. O krajobrazie gminy decyduje znaczne rozrzeźbienie jej terenów i duży udział lasów. Lasy występują przede wszystkim w zachodniej i wszchodniej części gminy, zajmując 3065 ha, co stanowi ponad 37% jego obszaru. Grunty orne zajmują 4310 ha, co stanowi 52% powierzchni i podkreśla rolniczy charakter gminy. Grunty nie związane z użytkowaniem na terenie gminy zajmują 823 ha, co stanowi 9%, natomiast wody 108 ha, co stanowi ok. 1%. Tereny powierzchni eksploatacji surowców zajmują 26 ha czyli ok. 0,3% obszaru gminy.

Uwarunkowania rozwoju rekreacji i turystyki

Gmina posiada predyspozycje do uprawiania specyficznej turystyki, którj celem w większości przypadków jest zainteresowanie pięknem krajobrazu terenów otaczających Kotlinę Marciszowską zwłaszcza położoną w Rudawskim Parku Krajobrazowym. Nie wykorzystane zostały jak dotąd jej specyficzne walory turystyczno-wypoczynkowe okolic gminy, sprzyjające rozwojowi turystyki aktywnej połączonej z wyspecjalizowanymi formami rekreacji. Bliskie sąsiedztwo obszaru terenów chronionych stanowi najważniejszy z walorów, jakie posiadają okolice gminy. Kompleksy wodne znajdujące się na jej terenie podnoszą atrakcyjność gminy dla wędrówek kajakowych.

Gmina posiada dobre powiązanie z otoczeniem poprzez system szlaków turystycznych przechodzących przez jej tereny i oznakowanych jako żółty i zielony na trasie Marciszów-Wielka Kopa-Kolorowe Jeziorka-Wołek, a także Marciszów-Wieściszowice-Wielka Kopa-Czadrów. Brak urządzeń paraturystycznych sprawia, żę turyści szybko opuszczają tereny gminy.