Raszów.::Menu

 Główna strona
 Historia
 Zabytki
 Położenie
 Galeria
 Nazwa
 Linki
 Źródła
 Autor


Raszów zachował układ wsi łańcuchowej i jeden z cenniejszych zespołów budowli zabytkowych.

Kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP - pierwotny był wzmiankowany w 1305 r. - obecnie gotycki wzniesiono w II połowie XV w. (kamienne portale - detale kamienne) i przebudowa w XVIII XIX oraz remontowano m.in. w 1953, 1960, 1976-78 r. W 1527 r. (1575 lub 1577 ) prostopadle do kościoła od południa dostawiono okazała kaplice grobowa, która spowodowała, że bryła stała się wyraźnie asymetryczna, bowiem kaplica dorównuje wielkością nawie, do której jest z resztą otwarta. Jest to orientowany skromny kościół jednonawowy, 4-przęsłowy, z kwadratową wieżą na osi zwieńczoną oszalowaną makowicą i nakrytą iglicowym hełmem. Okna przesklepione odcinkowo, rozglifione, w części gotyckiej i barokowej kraty z XV i XVIII w. oraz jeden barokowy witraż z 2 połowy XVIII w. Dwuspadowy dach i hełm pokryte blachą. Wewnątrz sklepienie krzyżowe i drewniane, polichromowe empory z 1 połowy XVII w.


Kościół na zewnątrz (2004 r.)Wieża podczas remontu w 2004 r.
Cenne wyposażenie wnętrza, m.in. barokowy drewniany polichromowy ołtarz z XVII/XVIII w.; renesansowo-manierystyczna drewniana, polichromowa ambona z 1 połowy XVII w.; nieliczne paramenty i naczynia liturgiczne z XVIII-XIX w. Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum hr. Von Schaffgotschów z Grodztwo. Znajduję się tu jeden z  najliczniejszych i najcenniejszych zespołów sepulkralnych na Dolnym śląsku. Na środku kaplicy stoja dwie wysokie kamienne tumby grobowe: Hansa I Schaffgotscha (zm. 1565) i jego żony Salomei z domu von Nimtsch (zm. 1567) oraz Hansa II Schaffgotscha (zm. 1572) i jego żony Margarethy z domu von Hochberg (zm. 1574). Obie posiadają bogaty wystrój rzeźbiarski płyt i skrzyń tumb, przy czym na pierwszej postacie są przedstawione bardzo płasko, za to dominuja na płycie 2 wysokie lwy. Wzdłuż dołu ścian wokół kaplicy umieszczonych jest 6 renesansowych płyt nagrobnych z XVI-XVII w. ( w tym jedna hr. Von Tschernina) i 11 renesansowych epitafiów członków rodziny von Schaffgotscha z lat 1590-1621. Są różnej wielkości i majš różny stopień opracowania szczegółów postaci. Kośćiół i dolny cmentarz otacza kamienny mur z XVIII w. z bramką.


Barokowy drewniany polichromowy ołtarz i mały ołtarzyk:
Mauzoleum hr. Von Schaffgotschów z Grodztwo :


Hansa I Schaffgotscha i jego żony Salomei z domu von Nimtsch
Hansa II Schaffgotscha i jego żony Margarethy z domu von Hochberg
Ozdoby na sarkofagach:Renesansowe płyty nagrobne i renesansowe epitafiny członków rodziny von Schaffgotscha :