Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich to kompleks trzech stawów u podnóża Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.), powstałych w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni, z których największa i najstarsza (z 1785 roku), usytuowana na terenie Purpurowego Jeziorka, nosiła nazwę Hoffnung. Pozostałe kopalnie nosiły nazwy: Gustav Grube (1796 - teren Zielonego Stawu) i Neues Glück (1793 - teren Lazurowego Jeziorka). Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Najniższy z nich, Purpurowe Jeziorko, leży na wysokości ok. 560 m n.p.m., a najwyżej położony Zielony Staw na ok. 640 m n.p.m. Pomiędzy nimi usytuowane jest Błękitne Jeziorko (zwane też Lazurowym). Purpurowe Jeziorko wysycha czasem, zależnie od ilości opadów. Swój kolor jeziorka zawdzięczają składowi chemicznemu dna, które składa się głównie z pirytu, wydobywanego w tym miejscu na przełomie XVIII w. i XIX w.. Dokładne daty wydobycia to 1785-1925. Piryt występuje tu w łupkach serycytowo-chlorytowych, a jego zawartość to 10-12%. Różnice w kolorach są wynikiem występowania innych związków siarki i żelaza. Przykładowo: woda w Purpurowym Jeziorku jest roztworem kwasu siarkowego o pH=3. Poza pirytem występują tu również fluoryty, chalkopiryty, miedź i tytanit. Przez teren przyległy do jeziorek biegnie zielony szlak turystyczny z Wieściszowicna Wielką Kopę. Planowane jest utworzenie na tym terenie rezerwatu przyrody nieożywionej. Odległość z Wieściszowic do ważniejszych miejscowości: - Jelenia Góra 24 km - Kamienna Góra 13 km - Kowary 26 km Do Wieściszowic można dojechać linią PKS z Kamiennej Góry.

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc