WIEŚCISZOWICE - miejscowość wzmiankowana już w XIII w. położona w zachodniej części kotliny Marcizowskiej,w dolinie potoku Mienicy na północnym skłonie Masywu Wielkiej Kopy i wschodnim skłonie Wołka. Ta łańcuchowa wieś posiada dwie świątynie: kościół w stylu gotyckim z renesansowym portalem i epitafium, kościół ten obecnie służy jako kaplica cmentarna, oraz stylizowany na budowlę tyrolską XIX wieczny kościół parafialny. Wiściszowice jak wiele miejscowości w Rudawach Janowickich posiada górniczą historię - eksploatacja pirytów przyczyniła się do powstania Kolorowych Jeziorek na południe od wsi. Do wspomnianych jeziorek prowadzi zielony szlak biegnący przez Wieściszowice z Marciszowa do Kowar.