Czadrów.::Menu

 Główna strona
 Historia
 Zabytki
 Położenie
 Nazwa
 Linki
 Źródła
 Autor


Długa, luźno zabudowana wieś łańcuchowa w pn. części kotliny krzeszowskiej. Ciągnie się na dł.około 3.5 km. wzdłuż Zadrny na wysokości około 450-460 m. Na pn. Czadrów graniczy z Czadrówkiem w obrębie Kamiennej Góry, a na pd. łączy się bezpośrednio z zabudowaniami Krzeszowa. Kotlina krzeszowska na pn. jest zamknięta Bramą Czadrowską, utworzona przez zbocze Długosza w Górach Kruczych od pd. -zach.; Łysiny w Czarnym Lesie od pn. Od pn. wsch. obszar wsi ograniczona aż po Przełęcz Grzbietu Czarnego Lasu. Na terenie wsi do Zadrny uchodzi z prawej strony Łężec, na którym zachowały się dawne stawy rybne. Wieś leży w rozległym, prawie płaskim obniżeniu, wysłanym grubą warstwą czwartorzędowych osadów, głównie glin deluwialnych,zwałowych oraz żwirów. Zbocza Gór Kruczych zbudowane są z permskich porfirów (trachifów) i tufów porfirowych oraz niewielkich wkładek zlepieńców i piaskowców natomiast wzdłuż wsch. brzegu Zadrny ciągną się w stronę Czarnego Lasu permskie zlepieńce ipiaskowce, a dalej melafiry, które były eksploatowane w ogromnych kamieniołomach na Łysinie, a są nadal eksploatowane w ogromnych kamieniołomach od strony Borówna i Czarnego Boru. Czadrów jest wsią wyłącznie rolnicza. W 1988r. było tu 36 gospodarstw rolnych , oraz siedziba dużego kombinatu PGR , który w samym Czadrowie posiadał farmę bydła Najbliższe otoczenie wsi stanowią rozległe użytki rolne na stosunkowo dobrych glebach. Lasów prawie nie ma, niewiele zagajników porastają miejscami Grzbiet Gór Kruczych i Czarnego Lasu.

województwo : dolnośląskie
powiat : kamiennogórski
gmina : Kamienna Góra
położenie geograficzne : 50°46'N 16°04'E

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:
1785-475
1816-450
1825-428
1840-521
1871-544
1885-594
1905-525
1910-497
1933-516
1970-487
1978-474
1988-701