Czadrów.::Menu

 Główna strona
 Historia
 Zabytki
 Położenie
 Nazwa
 Linki
 Źródła
 AutorCzadrów ślady pierwotnej wsi łańcuchowej, chociaż zabudowa została znacznie rozrzedzona.
1. Bezstylowy, współczesny kościół filialny z lat 80 -tych.

2. Murowana kaplica domkowa z XIX w. przy domu numer 65.
3. Spośród zachowanych domów mieszkalnych i budowli gospodarczych na uwagę zasługują m.in. : nr 66-mieszkanie, murowane z 1873 roku; nr 69 i 72 mieszkanie gospodarcze, murowane z 4. ćw. XIX w.; nr 84 mieszkalno -gospodarcze , murowane z końca XIX w.; nr 86 mieszkanie, drewniano - murowane z ok. połowy XIX w., nr 94 mieszkalno - gospodarcze, murowane z ok. połowy XIX w.
4. Przy szosie z Czadowa do Krzeszowa stoi kamienny krzyż pokutny o wymiarach 113x96x30 cm. Od wschodniej strony posiada głębokie wyżłobienie, uważane za ryt miecza. Z krzyżem, zwyczajowo lokalizowanym w Krzeszowie, (chociaż faktycznie stoi na polach Czadowa), wiąże się opowieść o zamordowaniu tu oficera podczas wojny 7-letniej. Nie jest to prawdopodobne ze względu na fakt, iż w tych czasach krzyży pokutnych już nie stawiano.
5.Na terenie wsi zachowało się kilka przydrożnych krzyży i figur kamiennych z XVIII i XIX wieku, co ma związek z pobliskim sanktuarium w Krzeszowie.

A o to wspolczesne fotografie:

A o to dawna szkoła w Czadrowie w paru ujęciach:

A to jest krzyż, który znajduje sie w tej wsi, blisko głownej ulicy.A to jest mała kapliczka, w której święcono potrawy przed Wielkanocą, kiedy jeszcze nie bylo kościoła.