PRZEDWOJÓW

.::Menu

Liczba ludności:
rok:liczba ludności:
1782r.577
1810r.546
1825r.609
1840r.743
1871r.785
1885r.959
1910r.674
1933r.690
1970r.552
1978r.560
1988r.529

Powierzchnia:
999 ha, w tym 638 ha użytków rolnych i 310 ha lasów.