PRZEDWOJÓW

.::Menu

    Przedwojów zachował układ wsi łańcuchowej i sporo ineteresujących zabytków.

  • Kościól św. Józefa Oblubieńca NMP - barokowy z 1693 r. remontowany w 1904 i 1973 r. Jest to właściwie duża kaplica salowa, 2-przęsłowa, z wielobocznie zamkniętym, niewydzielonym prezbiterium. Elewacje dzielone pilastrami, fronton ze skromnym protalem kamiennym o ostrołukowym jeszcze wykroju, okna zamknięte półkoliście w opaskach z tynku. Na dach 8-boczna sygnaturka z ostrosłupowym daszkiem.
    Wewnątrz skromne wyposażenie barokowe z XVIII w., między innymi drewniane polichronowy ołtarz, drewniano-polichronowe figury i obraz olejny.

  • We wsi zachowało się dużo murowanych mieszkań i budynków gospodarczych, przeważnie z XIX w., niektóre piętrowe. Są wielobudynkowe zagrody, mniejsze domy mieszkalno-gospodarcze, a nawet wyłącznie mieszkalne o  charakterze willowym. Na uwagę zasługuje okazały budynek d. kopalni z emblematami górniczymi na elewacji, przebudowany na gospodę, potem na gospodarstwo rolne i rozległy zespół d. sołectwa na zboczu Długosza, powyżej centrum wsi. zachował się dom mieszkalny i część zabudowań gospodarczych, resztę rozebrano. Rosła przy nim pomnikowa lipa. Do cenniejszych domów należą m.in.: nr 1 - mieszkalno -gospodarczy, murowany z 1936 r.; nr 2 i 6 -mieszkalno- gospodarcze, murowane z 4. ćw. XIX w.; nr 7 - mieszkalno- gospodarczy, murowany z początku XIX w.; nr 8 - mieszkalno- gospodarczy, murowany z 4. ćw. XIX w.; nr 9 - mieszkalno- gospodarczy, murowany z poczštku XX w.; nr 15 - mieszkalno- gospodarczy, murowany z ok. 1880 r.; nr 18 i 19 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z ok. 1910 r.; nr 25 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z 1927 r.; nr 27 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z 3. ćw. XIX w.; nr 28 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z 1875 r.; nr 29 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z początku XX w.; nr 34 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z 3. ćw. XIX w.; nr 37 - mieszkalno-handlowy (sklep), murowany z ok. 1910 r.; nr 40 - mieszkalny, murowany z ok. 1910 r.; nr 44 - mieszkalno- gospodarczy, murowany z 4. ćw.XIX w.; nr 47 - mieszkalny, murowany z początku XX w.; nr 48, 52, 53, 54 (osiedle górnicze) - mieszkalne, murowane z początku XX w.; nr 55 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z początku XX w.; nr 56 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z 4. ća. XIX w.; nr 65 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z poczštku XX w.; nr 55 - mieszkalny, murowany z końca XIX w.; nr 68 - mieszkalny, murowany z ok. 1920 r.; nr 69 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z końca XIX w.; nr 70 - mieszkalny, murowany z końca XIX w., z dachem mansardowym; nr 72 - mieszkalno- gospodarczy, murowany z 1890 r. oraz stodoła murowana z 1890 r.; nr 73 - mieszkalno-gospodarczy, murowany z 1888 r. oraz stodoła murowana z 1891 r.

  • Przy drogach stoją krzyże i figury kamienne. Jednš z okazalszych z XIX w. stoi na przełęczy Długosza z Anielską Górą. Kamienny krzyż z XIX w. stoi przy kościele, a po drugiej stronie skrzyżowania krzyż żeliwny na kamiennym postumencie. Przy szosie do Krzeszowa stoi krzyż-nagrobek ufundowany przez A.Tichnera w 1877 r.