Menu Główne 

Dzieje Janiszowa na początku wiązały się w jakimś stopniu z klasztorem krzeszowskim. Wieś powstała prawdopodobnie w końcu XIII w., być może benedyktynów, którzy otrzymali duże nadanie w okolicy. Potem w dokumencie księcia świdnickiego Bolesława II z 1352 r., potwierdzającym wcześniejsze nadania dla cystersów krzeszowskich wymieniono też Janiszów, ale w związku z sąsiednią Błażkową Janiszów był wsią rycerską, której właściciele zmieniali się dość często. Wchodził w obręb tej samej miejscowości co Błażkowa.

W XVIII w. była to sporna wieś w posiadaniu von Hayna do 1740 r. W 1765 r. stanowiła własność barona von Zedlidza. Wartość jego majątku szacowano na 7 553 talary. Mieszkało tu 18 kmieci, 45 zagrodników i 14 chałupników, wśród nich 6 rzemieślników. Była to więc raczej rolnicza wieś, w której rzemiosło było słabo rozwinięte. Pomimo znacznej wielkości nigdy nie posiadała kościoła a mieszkańcy należeli parafii w Kamiennej Górze. W 1785 r. właścicielem był baron von Langenthal. W Janiszowie mieszkało wtedy 18 kmieci, 46 zagrodników i 10 chałupników, był też folwark. W 1795 r. Janiszów wraz z Błażkową i Paczynem kupił za 86 tysięcy talarów tajny radca finansowy von Gessler, a sprzedającym był radca kamery von Tschierschky.

W XIX w. Janiszów wchodził w obręb majątku w Pisarzowicach i należał do jego posiadaczy. W 1810 r. właścicielem został Ch. W. Weiss, dotychczasowy ekonom, który kupił Janiszów, Błażkową i Paczyn za 97 tysięcy talarów od kapitana von Gersdorfa. Jak widać posiadłość zmieniała wtedy właścicieli. Był tu folwar, szkoła ewang. z nauczycielem, młyn wodny, olejarnia i wolne sołectwo z gorzelnią. Natomiast w 1840 r. wieś liczyła 76 domów, przybyła też gospoda, a wśród mieszkańców było 20 tkaczy, 9 innych rzemieślników i 4 handlarzy. Folwark wówczas parcelowano. W okresie Wojny Ludów doszło do zajść, gdy 4.06.1869 r. miejscowi chłopi siłą wymusili ustępstwa na właścicielu majątku. W 1870 r. był nim von Heinen. Wieś liczyła wówczas 79 domów. Już w 1869 r. przez Janiszów przeprowadzono linię kolejową do Lubawki, ale niewiele to zmieniło we wsi, bowiem najbliższa stacja powstała w Błażkowej. We wsi nie było nigdy większych zakładów przemysłowych ani rzemieślniczych, zawsze była to osada rolnicza.

Po 1945 r. Janiszów zachował dotychczasowy charakter. Bliskość miasta i dobre warunki glebowe powodowały, żer nie przechodził fazy wyludniania i zawsze miał w pełni ustabilizowaną sytuację ludnościową. W dalszym ciągu utrzymywał układy z Pisarzowicami, ponieważ tam ulokowany był PGR prowadzący we wsi gospod., należące później do Agrokompleksu „Sudety”. W końcu lat 70-tych w związku z utworzeniem jeziora Bukówka przebudowano nową szosę, która ominęła wieś, prowadząc zboczem powyżej niej.
Strona Główna
Zdjęcia  
Błażkowa
Informacje
Historia  
Janiszów
Informacje
Historia