Pages

Gazetki szkolne

Ostatnia aktualizacja strony: 01.05.2016

 

Dwumiesięcznik historyczny "Kamienna Góra Miasto Langhansa"

Gazetkę "Kamienna Góra Miasto Langhansa", będącą dwumiesięcznikiem historycznym, zaczęli redagować uczniowie uczestniczący w pracach Szkolnego Koła Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa pod opieką nauczyciela historii pana Jana Lubienieckiego od września 2003 r. Każdy numer gazetki rozchodzi się w kilkudziesięciu egzemplarzach.

Poniżej archiwalne numery dwumiesięcznika historycznego "Kamienna Góra Miasto Langhansa", które nie były nigdy publikowane w formie elektronicznej lub nie były udostępnione w postaci pliku .PDF do 3 czerwca 2013 r.:

 

Szkolne Szpilki

Gazetka "Szkolne Szpilki" była wydawana w Liceum Ogólnokształcącym od 1946 roku do (prawdopodobnie) roku 1948. Fakt jej istnienia został odkryty dzięki działalności Szkolnego Koła Miłośników Historii Lokalnej im. Carla Gottharda Langhansa, którego członkowie, w ramach prowadzonych pod kierunkiem pana Jana Lubienieckiego badań, dotarli do twórców gazetki. Szczególnie dużo informacji na ten temat uzyskał uczeń Grzegorz Debita. Odkrycie to zbiegło się w czasie z powołaniem do życia na przełomie lat 1999/2000 zespołu redakcyjnego nowej gazetki szkolnej pod kierownictwem pani Aleksandry Piątkowskiej. Zespół redakcyjny, za zgodą twórców gazetki z roku 1946, postanowił nowemu wydawnictwu nadać tytuł "Szkolne Szpilki".
Pani Aleksandra Piątkowska kierowała pracami zespołu redakcyjnego gazetki do końca roku szkolnego 2010/2011. Od roku szkolnego 2011/2012 zespołem redakcyjnym opiekuje się pani Elżbieta Gałczyńska-Wiatr.
Od początku roku szkolnego 2013/2014 ponownie opiekunką zespołu redakcyjnego została pani Aleksandra Piątkowska.
Każdy numer gazetki rozchodzi się w kilkudziesięciu egzemplarzach.

 

Gimnazjalne Szkolne Szpilki

Gazetkę "Gimnazjalne Szkolne Szpilki" zaczęli redagować uczniowie naszego Gimnazjum nr 2 od listopada 2001 roku pod opieką pani Aldony Siemieniec-Oleksy. Od września 2005 roku do końca roku szkolnego 2007/2008 zespołem redakcyjnym gazetki opiekowała się pani Marzena Szewczyk. Kolejnym opiekunem zespołu redakcyjnego gazetki była pani Marta Całko (lata szkolne 2009/2010-2010/2011). Od początku roku szkolnego 2011/2012 ponownie opiekę nad zepołem redakcyjnym przejęła pani Aldona Siemieniec-Oleksy.

 

Filo- Math. Gazetka koła matematycznego.

Gazetkę "Filo- Math" zaczęli redagować uczniowie naszego Liceum od roku szkolnego 2013/2014 pod opieką pani Danuty Ruchały.